Vi er en stabsfunktion for Hospitalsledelsen, yder rådgivning og bistand til afdelingsledelserne og servicerer hospitalets ansatte og brugere på en række forskellige områder.

Administrationen består af fire afdelinger:

  • Ledelsessekretariatet (Kommunikation)
  • Kvalitet og Sundheds-IT (herunder Hygiejne og Innovation)
  • HR-afdelingen
  • Økonomi- og Planlægningsafdelingen