Hvad er palliativ indsats?

Palliativ indsats er lindrende pleje og behandling til mennesker med alvorlig, livstruende sygdom, hvor helbredelse ikke er mulig. Målet er, at du og dine nærmeste opnår den størst mulige livskvalitet trods de gener og problemer, som sygdommen medfører.


Hvem er vi i Palliativt Team Horsens?

 • Overlæge Karen Malle. 
 • Overlæge Gitte Mølgård Hansen. 
 • Overlæge Nina Keldsen. 
 • Afdelingssygeplejerske Karin Buchardi.
 • Palliationssygeplejerske Inge Buus.
 • Palliationssygeplejerske Anne Mette Plovst.
 • Sygeplejerske Dorte Schultz.
 • Sygeplejerske Flavia Vinkler Post. 
 • Fysioterapeut Anne Marie Holmgaard Thomsen.
 • Psykolog Connie Daugaard Christensen. 
 • Præst Annette Vinter Hedensted.
 • Lægesekretær Gitte Buhr.


Hvad kan Palliativt Team Horsens tilbyde?
 

Gennem en tværfaglig indsats tilstræber vi at lindre komplicerede symptomer og problemer.
Det kan f.eks. være

 • Smerter, kvalme, vejrtrækningsbesvær og andre fysiske symptomer
 • Sociale og familiære problemer
 • Åndelige og eksistentielle overvejelser
 • Støtte til pårørende - også i efterforløbet.

Vi tilbyder faglig rådgivning og undervisning til vores samarbejdspartnere i primær og sekundær sektor.

Kontakten med Palliativt Team Horsens foregår ved telefonkontakt, hjemmebesøg, samtale i vores lokaler eller tilsyn på hospitalsafdelingerne, når patienten er indlagt på Hospitalsenheden Horsens. 


Hvordan kommer man i kontakt med Palliativt Team Horsens?

Du skal kontakte din egen læge for at drøfte, hvordan du bedst hjælpes i den situation, du er i lige nu. Det kan være, at samarbejdet med hjemmesygeplejerskerne og din egen læge kan øges, og det kan være, at I bliver enige om en henvisning til Palliativt Team Horsens. Det er egen læge, der skriver henvisning.

Hvis du er indlagt, sker henvisningen i samråd mellem dig, hospitalslægen og din praktiserende læge.

Få dage efter Palliativt Team har modtaget din henvisning, vil vi kontakte dig. Vi tilstræber, at første besøg bliver i løbet af 1 uge fra vi har kontaktet dig. Ved ferie m.m. kan der være længere ventetid inden første hjemmebesøg.


Funktionsledelse:

Karen Malle Palliativt Team

Afdelingssygeplejerske
Karin Buchardi

Tlf. 7842 5779

Overlæge
Karen Malle