Danmark har et enestående system, hvor borgerne frivilligt og gratis giver blod til sygdomsbehandling. Der er ca. 240.000 frivillige bloddonorer i Danmark, men der er altid behov for flere.  

Du kan læse mere om bloddonation og om at blive bloddonor på donorkorpsets hjemmeside, her kan du også tilmelde dig.
 
På Regionshospitalet Horsens tapper vi bloddonorer mandag, onsdag og torsdag. Vi har ca. 2500 tilmeldte donorer, men vi kan altid bruge nye, som har lyst til at støtte et godt formål. Vi har et nært samarbejde med Blod- og Vævscenter Midt, Aarhus Universitetshospital, som undersøger alt donorblodet for forskellige virussygdomme og forbereder blodet til transfusion. 

Sådan bliver du donor 

Tilmeld dig som donor
Donorkriterier

Information til nye donorer

Informationsvideo

Book en tid

Online tidsbestilling i Blodbanken

Medicin og karantræneregler

Tjek, om din medicin giver karantæne
Tjek øvrige karantæneregler, f.eks. rejsekarantæne, operation, influenza og lignende

Sådan bliver du stamcelledonor 

Tilmeld dig som knoglemarvs- og stamcelledonor
Donorkriterier
Hvad sker der, når jeg har tilmeldt mig?

Yderligere informationsmateriale

Se en tapning
Modtag blod
Det består dit blod af
Blodtyper
Bloddonerer og jern
Bliv plasmaferede donor