Analysefortegnelsen

Analysefortegnelsen giver i kortfattet form en række oplysninger om klinisk biokemiske analyser, f.eks. vedrørende prøvetagning, forsendelse, analysering og tolkning.

Til praksis

Henteordning
WebQuality
Praksis.dk
Webreq

Distal tryk og hudperfusion

Sådan foregår det
Sådan bestiller du
Bestilling af tid og information til patienten

Den Mobile Laboratorietjeneste

Den Mobile Laboratorietjeneste er en særlig service til de patienter, der har meget vanskeligt ved at komme til prøvetagning

Information til brugerne

Udsendte nyhedsbreve fra blodprøver og Biokemi

Om Blodprøver og Biokemi

Information om personale og sektionerne i afdelingen

Ledelsen

Se og kontakt ledelsen