Herunder kan du finde de forskellige samtykkeerklæringer, du har brug for. 

IUI-behandling/inseminationsbehandling

Behandling med nedfrosne æg/sæd