Livsstilcenter Brædstrups logo

Har du et mål om at ændre livsstil, men har du svært ved at komme i gang? Eller er du kørt fast i genoptræning, og kan ikke komme videre på egen hånd? 
Så kan vi muligvis hjælpe dig på Livsstilscenter Brædstrup!

På Livsstilscenter Brædstrup har vi to patientgrupper, og tilbyder enten hjælp til livsstilsændringer, eller intensiv genoptræning.

Vi er en del af Regionshospitalet Horsens, Region Midtjylland og det offentlige sundhedsvæsen. Her gælder reglerne for frit sygehusvalg, og vi modtager patienter fra hele landet henvist fra enten egen læge eller en speciallæge. Et ophold som patient på Livsstilscenter Brædstrup er derfor også uden beregning.

 

Som patient på Livsstilscenter Bræstrup forventer vi, at du er motiveret og vil gøre en aktiv indsats for at forbedre dit helbred. Det betyder, at du skal deltage i de aktiviteter, der er planlagt under din indlæggelse.

Vi forventer også, at du har en positiv og konstruktiv tilgang til medpatienter og konceptet på livsstilscentret.

Vi accepterer ikke vold, trusler og chikane mod personale, medpatienter eller andre. Det gælder både verbalt og fysisk.

Det er en forudsætning for deltagelse, at du kan bo på dobbeltværelse med patient af samme køn

Personale

Effekt af ophold på Livsstilscenter Brædstrup

Forskning