Kvalitetsarbejdet i Ortopædkirurgi

Læs hvorledes der arbejdes med kvalitet i Ortopædkirurgi, Regionshospitalet Horsens.

Utilsigtet hændelse

Rapportér en utilsigtet hændelse, indsend klage, søg erstatning

Patientsikkerhed

Læs mere om sikkert patientflow og patientsikkert sygehus

LUP

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser