På denne side kan du finde noget om:

 • Ledere og ansatte i Serviceafdelingen
 • Patientinformation
 • Jobsøgning i afdelingen
 • Hjælpemiddeldepotet
 • Informationen
 • Centralkøkkenet


Serviceafdelingen er en mangfoldig afdeling, som løser forskellige servicefunktioner inden for:

 • Rengøring, opfyldning af skabe og depoter, sengerengøring og -redning
 • Centralkøkkenet og afdelingskøkkenerne, madleverancer og bemanding af buffeter
 • Interne og eksterne transporter
 • Patienttransporter
 • Kapeltjeneste, sektioner og fremvisning
 • Assistance til bedemand, retsmedicinere og politi
 • Depoter
 • Beredskabstjeneste, røgdykker, døgnvagt og vægterrunderinger
 • Hjertestopassistance
 • Assistance til operationer, røntgen og afdelinger
 • Lettere sygeplejeopgaver
 • Undervisning i hjertestop og løfteinstrukser
 • Gipsfjernelse i ambulatorier
 • Piccolinetjeneste, postomdeling/-afsendelse og varemodtagelse
 • Information
 • Lettere tekniske opgaver, fx småreperationer, skift af pærer m.m.
 • Affaldshåndtering

 

Kontakt

Serviceafdelingen
Hospitalsenheden Horsens
Sundvej 30
8700 Horsens
Tlf: 7842 5000