Regionshospitalet Horsens arbejder tæt sammen med kommunerne med det formål at sikre, at borgere/patienter modtager en indsats, der er sammenhængende og af høj kvalitet uanset karakter og antallet af kontakter.

Kommuner og Hospital har følgende værdier for samarbejdet:

Vi vil samarbejde med patienten/ brugeren og sætte dem i centrum ved at involvere dem aktivt i de enkelte sundhedsindsatser og patientforløb.

 Vi vil være gode samarbejdspartnere, der udviser gensidig respekt og tillid ved at anvende parternes kompetencer bedst muligt og overholde de indgående aftaler.  

Vi vil påtages os initiativpligten ved at handle og tage initiativet, der hvor patienten/borgeren befinder sig.