Sundhedsaftalesamarbejdet i Region Midtjylland er organiseret omkring en række klyngekommuner. I hver klynge er der nedsat en tværsektoriel styregruppe, som overordnet set har til formål at lede og koordinere det tværsektorielle sundhedssamarbejde i klyngen inden for rammerne af sundhedsaftalerne.

Kommissorium for klyngestyregruppen

Referater fra møderne i styregruppen

Kontaktinformation


Inge Henriksen
Sundhedsfaglig konsulent

Tlf. 7842 5070
E-mail: Inge.Henriksen@horsens.rm.dk