Sundhedsaftalesamarbejdet i Region Midtjylland er organiseret omkring en række klyngekommuner. I hver klynge er der nedsat en tværsektoriel styregruppe, som overordnet set har til formål at lede og koordinere det tværsektorielle sundhedssamarbejde i klyngen inden for rammerne af sundhedsaftalerne.

Kommissorium for klyngestyregruppen

Referater fra møderne i styregruppen

Kontaktinformation

Inge Henriksen
Sundhedsfaglig konsulent
Tlf. 7842 5070