Læs mere om sundhedsaftalerne i horsensklyngen på www.sundhedsaftalen.rm.dk