Kontakt til speciallæger:

Ortopædkirurgi 7842 7196
Akutafdelingen 7842 5270
Medicinsk Afdeling  
- Endokrinologi 7842 6687
- Geriatrisk Team 7842 6832
- Lungemedicin 7842 6834
- Øvrige specialer 7842 6714
Kardiologisk speciallæge 7842 6759
Kirurgi 7842 6312
Kvindesygdomme og Fødsler 7842 6449
Bedøvelse, Operation og Intensiv, Enhed for Lindrende Behandling 7842 5757
Psykiatrisk Afdeling (Region Midtjylland) 7847 5075


Kontakt til afdelinger


Fælles hospitalsinvitation fra 1. juni 2014

Fra 1. juni 2014 ensartes systemet vedrørende indlæggelse af akutte patienter i Region Midtjylland.

Derfor foregår al henvendelse vedrørende indlæggelse af de akutte patienter via akuthospitalernes hospitalsvisitationer.

På Regionshospitalet Horsens er nummeret 7842 5215.

Undtaget fra aftalen

Fire patientgrupper er dog undtaget den generelle aftale. Det handler om:

  • De fødende. Fødende kvinder henvises som hidtil direkte til fødeafdelingen.
  • Patienter, der præhospitalt er identificeret med mistanke om apopleksi. Her ringes som hidtil til trombolysevagten.
  • Patienter med symptomer på akut blodprop i hjertet. Her følges hidtidige procedurer med telemedicinsk afklaring m.v.
  • De akut syge, psykiatriske patienter. Her henvises som hidtil direkte på Psykatrisk Afdeling.

Øvrige numre

Kræftkoordinator Kiss Ruben Larsen 7842 5230

Visitationspraksis

Visitationsmanual for sygeplejefaglig visitation

Praksiskoordinator
Praktiserende læge
Bruno Melgaard
T.Køhlsvej 239
8300 Odder
Tlf. 8654 3200


Tværsektorielt samarbejde
Sundhedsfaglig konsulent
Inge Henriksen
Tlf. 7842 5070