Kontakt til speciallæger:

Ortopædkirurgi 7842 7196
Akutafdelingen 7842 5270
Medicinsk Afdeling  
- Medicinsk Klinik 1 (Endokrinologi) 7842 6687
- Klinik for Ældresygdomme 7842 6832
- Medicinsk Klinik 2 (Lungemedicin) 7842 6834
- Øvrige specialer 7842 6714
Kardiologisk speciallæge 7842 6759
Kirurgi 7842 6312
Kvindesygdomme og Fødsler 7842 6449
Bedøvelse, Operation og Intensiv, Enhed for Lindrende Behandling 7842 5757
Psykiatrisk Afdeling (Region Midtjylland) 7847 5075


Kontakt til afdelinger


Akutafdelingen 7842 5215
Bedøvelse, Operation og Intensiv  7842 5370
Røntgen og Skanning 7842 5871
Blodprøver og Biokemi 7842 6021
Dialyseklinikken 7842 6153
Kirurgi 7842 6312

Kvindesygdomme og Fødsler

7842 6449
Medicinsk Afdeling (hjertemedicinsk) 7842 6784
Medicinsk Afdeling (øvrigt) 7842 6722
Ortopædkirurgi 7842 7217
Enhed for Lindrende Behandling 7842 5757
Psykiatrisk Afdeling (Region Midtjylland) 7847 5000
Fysio- og Ergoterapien 7842 7800 

Fælles hospitalsinvitation fra 1. juni 2014

Fra 1. juni 2014 ensartes systemet vedrørende indlæggelse af akutte patienter i Region Midtjylland.

Derfor foregår al henvendelse vedrørende indlæggelse af de akutte patienter via akuthospitalernes hospitalsvisitationer.

På Regionshospitalet Horsens er nummeret 7842 5215.

Undtaget fra aftalen

Fire patientgrupper er dog undtaget den generelle aftale. Det handler om:

  • De fødende. Fødende kvinder henvises som hidtil direkte til fødeafdelingen.
  • Patienter, der præhospitalt er identificeret med mistanke om apopleksi. Her ringes som hidtil til trombolysevagten.
  • Patienter med symptomer på akut blodprop i hjertet. Her følges hidtidige procedurer med telemedicinsk afklaring m.v.
  • De akut syge, psykiatriske patienter. Her henvises som hidtil direkte på Psykatrisk Afdeling.

Øvrige numre

Kræftkoordinator Kiss Ruben Larsen 7842 5230

Visitationspraksis

Visitationsmanual for sygeplejefaglig visitation

Praksiskoordinator
Praktiserende læge
Bruno Melgaard
T.Køhlsvej 239
8300 Odder
Tlf. 8654 3200


Tværsektorielt samarbejde
Sundhedsfaglig konsulent
Inge Henriksen
Tlf. 7842 5070