Forskningsenheden har til formål at støtte op om, koordinere og synliggøre forskningen på hospitalet. Den hjælper ansatte med videnskabeligt arbejde ved at arrangere og formidle:

  • faciliteter som kontor og forskningslaboratorie
  • aktiviteter som forskningsmøder, kurser, møder i netværk
  • adgange til IT-ressourcer (litteratur, fonde, licenser, netværksdrev, vpn) 
  • konsulenter (bibliotekar, fundraiser, statistiker, visuel/skriftlig præsentation)
  • generel, praktisk vejledning og gode kontakter ved forskningsarbejde

Forskningsrådet reviderer årligt en forskningsprofil for hospitalet, som beskriver strategi og fokusområder. Forskningsrådets sammensætning og opgaver er beskrevet i et kommissorium og dertilhørende bilag.

FOKUS-gruppen er Forum for Kyndige Udviklings- og uddannelsesansvarlige Sygeplejersker. Sygeplejersker m.fl., som har med udvikling/forskning at gøre, mødes ca. hver måned.

Biblioteksudvalget mødes halvårligt og består af Karin Friis Velbæk og Hanne Christensen fra regionsbiblioteket i Viborg samt repræsentanter fra Forskningsenheden. Udvalget bestemmer hvilke tidsskrifter, vi skal have adgang til, og hvilke kurser bibliotekarerne holder.