Regionshospitalet Horsens 2010-2016
Publikationer i tidsskrifter, perioden 2010-2016, hvor der er forfattere fra Regionshospitalet Horsens. Oversigten baserer sig på søgning i Web of Science, Scopus, PubMed og Cinahl.

Hospitalets medarbejdere bidrager herudover også til udarbejdelsen af evidensbaserede guidelines, abstracts, lærebøger og populærvidenskabelige artikler.

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010