Regionshospitalet Horsens 2010-2016
Publikationer i tidsskrifter, perioden 2010-2016, hvor der er forfattere fra Regionshospitalet Horsens. Oversigten baserer sig på søgning i Web of Science, Scopus, PubMed og Cinahl.

Hospitalets medarbejdere bidrager herudover også til udarbejdelsen af evidensbaserede guidelines, abstracts, lærebøger og populærvidenskabelige artikler.

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

Kontakt

Forskningssekretær
 Line Jensen
7842 6103