Sundhedsfaglig forsker
Marianne Johannson Jørgensen
Forskningsenheden
mariajrg@rm.dk
Tlf. 7842 6101
Mobil: 2963 4034
Pure profil

Akademisk koordinator, ph.d.
Jeppe Lange
Ortopædkirurgi
jepplang@rm.dk
Pure profil

Overlæge, lektor
Hans Friis-Andersen
Kirurgi
hans.friis@horsens.rm.dk
Tlf. 7842 6222

Forskningssekretær/Aka-
demisk medarbejder
Line Jensen
Forskningsenheden
linejen8@rm.dk
Tlf. 7842 6103