RHH har en stor aktivitet på flere hovedfunktionsområder, hvilket forpligter hospitalet til at udføre forskning inden for de almene områder såsom medicin, geriatri, ortopædisk kirurgi, kirurgi og livstilssygdomme. En forskningsindsats som skal skabe resultater til gavn for patienterne.

RHH har en forskningsprofil bestående af 6 kliniske profileringsområder samt et tværgående område.

Akutforskning

Anæstesiologisk forskning

Geriatrisk forskning

Medicinsk/kirurgisk gastroenterologisk forskning inkl. forskning i livsstilssygdomme

Ortopædkirurgisk forskning

Reproduktionsforskning og forskning i gynækologisk/obstetriske tilstande

Tværsektoriel forskning