På Hospitalsenheden Horsens har medarbejdervelfærd og -tilfredshed høj prioritet.

Derfor er der vedtaget forskellige politikker, som skal gøre det lettere for hospitalets medarbejdere at navigere i forskellige jobsituationer og som sikrer, at der er en plan i forhold til de forskellige problemstillinger, man som medarbejder kan møde.

Af politikker kan nævnes:

Alkoholpolitik
Arbejdsmiljøpolitik
Ernæringspolitik
Fraværspolitik
Graviditetspolitik
Informationspolitik
Internetpolitik
Kvalitetspolitik
Lønpolitik
Misbrugspolitik
Personalepolitik
Politik for kompetenceudvikling
Rekrutteringspolitik
Rygepolitik
Sikkerhedspolitik
Stress- og trivselspolitik
Volds- og konflikthåndteringspolitik

Kontakt

HR-konsulent
 Marie Kjær Sørensen
 +45 7842 5086