Hospitalsenheden Horsens har netop fået byggetilladelse til at opføre et nyt Dagkirurgisk Center ud mod Sundvej. Centeret etableres i en ny etage oven på den nuværende bygning og bliver ca. 1.100 m² stort.


Med byggetilladelsen kan Hospitalsenheden Horsens nu sætte fuldt blus på opførelsen af fremtidens hospitalsenhed, som skal danne rammerne om det gode patient- og arbejdsmiljø. Og som skal gøre det muligt – også i årene fremover - at gennemføre akut og planlagt hospitalsbehandling efter nye standarder.

Det nye dagkirurgiske center har været under planlægning igennem længere tid, og såvel patienter og pårørende som hospitalsansatte kan nu se frem til en endnu bedre dagkirurgibygning med mere plads og så optimal en indretning, som ledere og medarbejdere omkring dagkirurgien har kunnet skabe i samarbejde med arkitekter og andre rådgivere.

Etableringen af det nye center sker som led i en større plan: De lokaler, hvor Dagkirurgisk Center holder til i dag, inddrages og bliver en del af en ny central operationsafdeling. Dermed frigøres andre kvadratmeter, som gør det muligt at udbygge hospitalets Akutafdeling. Planen gennemføres i flere etaper i løbet af de kommende tre-fire år.


Parkering og varighed
Der er allerede rejst en byggekran foran Hospitalsenheden Horsens på den lille parkeringsplads ved Sundvej. Parkeringspladsen er samtidig blevet spærret af, så patienter og pårørende nu i stedet må benytte hospitalets øvrige parkeringspladser. De få parkeringspladser langs nedkørslen til kapelgården berøres ikke.

Der er ligeledes ved at blive etableret hegn og stillads omkring bygningen, og som det første etableres der en ny elevator ved siden af den eksisterende bygning.

Den nye etage forventes færdig omkring 1. april 2014.

Dagkirurgisk Center på Hospitalsenheden Horsens er i forvejen et af landets største inden for ambulante operationer. Det betyder, at patienterne indlægges, opereres og udskrives samme dag. Tilbuddet om ambulant kirurgi gælder for patienter med behov for mindre kirurgiske operationer som f.eks. operationer i mave-/tarmsystemet, ortopædkirurgiske eller gynækologiske operationer.

En del af en større plan
Opførelsen af det nye Dagkirurgiske Center sker som led i den overordnede plan, den såkaldte ’Generalplan’ for udviklingen af Hospitalsenheden Horsens frem mod 2020. Planen skal realiseres hen over de næste år.

Generalplanen skal gøre det muligt – også fremadrettet – at gennemføre akut og planlagt hospitalsbehandling efter nutidige standarder og samtidig danne rammen om det gode patient- og arbejdsmiljø.

Planen tager desuden højde for, at aktivitetsniveauet på Hospitalsenheden Horsens forventes at stige de kommende år bl.a. som følge af, at optageområdet er udvidet siden regionsdannelsen, ligesom der er udsigt til befolkningstilvækst.

Flere oplysninger:
Administrationschef Thomas Balle Kristensen,
Tlf: 30387193,
Mail: thkris@rm.dk.