Tirsdag den 20. august tager regionsrådsformand Bent Hansen første spadestik til byggeriet af et nyt parkeringshus ved Regionshospitalet Horsens. Det delvist underjordiske P-hus forventes færdigt i sensommeren 2014.


Med 430 parkeringspladser i et nyt P-hus realiserer Regionshospitalet Horsens et stærkt ønske om at blive mere tilgængeligt for både patienter, pårørende og ansatte.

- Hospitalets aktivitetsniveau har været stigende de seneste år. Befolkningsgrundlaget er steget, vi har fået tilført funktioner fra Brædstrup og Odder her til Horsens, og vi modtager stadigt flere ambulante patienter, siger hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen.

- Det har betydet tilsvarende flere nye patienter, pårørende og ansatte her på hospitalet og dermed også et behov for flere parkeringspladser. Så meget desto mere glæder det os, at vi nu tager første spadestik til det nye P-hus, siger Lisbeth Holsteen Jessen og understreger hospitalsenhedens mål om at give både patienter, pårørende og besøgende et godt ophold på hospitalsenheden.

Udsigt til større aktivitetsniveau
Udover at imødekomme det aktuelle behov så skal de fremover i alt ca. 950 parkeringspladser på regionshospitalet også rumme et stadigt stigende aktivitetsniveau. Dels er hospitalsenhedens optageområde blevet udvidet siden regionsdannelsen, dels er der udsigt til befolkningstilvækst.

Hospitalsenhedens Horsens har derfor iværksat en række bygge- og anlægsprojekter, som tilsammen skal gøre det muligt – også fremadrettet – at gennemføre akut og planlagt hospitalsbehandling efter nutidige standarder og samtidig danne rammen om det gode patient- og arbejdsmiljø.

Opførelsen af P-huset er en forudsætning for at realisere det øvrige nybyggeri.

– Jeg er dog sikker på, at projektet tilsvarende hilses velkommen af vore naboer, som ikke har været uberørte af den trængte situation omkring parkeringsforholdene her på hospitalet, siger Lisbeth Holsteen Jessen.

CASA Entreprise er efter udbud valgt som totalentreprenør på P-huset, der gennemføres som et OPP-projekt (offentligt/privat partnerskab). CASA Entreprise opfører og driver parkeringshuset de første 30 år, hvorefter byggeriet overgår til hospitalsenheden.

Tak til region, kommune og naboer
Til første spadestik vil der fra hospitalsledelsens side lyde en stor tak til alle, som er med til at realisere projektet.

- En særlig tak til Regionsrådet, som tog beslutningen om at sætte udbudsarbejdet i gang, og som har gjort det muligt, at vi er kommet hertil, hvor vi står i dag. Tilsvarende vil vi gerne takke Horsens Kommune for bl.a. at stille midlertidige parkeringspladser til rådighed under byggeperioden samt muliggøre etablering af det nye lyskryds, der forbedrer adgangen til og fra det kommende p-hus, siger Lisbeth Holsteen Jessen.

Endelig sender Regionshospitalet også en stor tak til Provstiet og Horsens Kirkegårde, der – som naboer til hospitalet - har udvist stor imødekommenhed i forbindelse med hospitalets ansøgning om anlæggelse af en rørledning og etablering af en brandvej på Østre Kirkegårds areal.

Fakta om første spadestik:  

  • Første spadestik finder sted tirsdag den 20. august 2013 kl. 10.00.
  • Det foregår på plænen ved Springvandet på Regionshospitalet Horsens, Sundvej 30, 8700 Horsens, hvor alle er velkomne.


Fakta om P-huset:

  • Regionsrådet godkendte etableringen af P-huset ved Regionshospitalet Horsens den 26. oktober 2011. Siden har opgaven været i koncessions-udbud, og alle detaljer i byggeriet er blevet forhandlet på plads.
  • Det nye P-hus bliver på tre etager, heraf to underjordiske.
  • P-huset har plads til 430 parkeringspladser. Samlet giver det ca. 950 parkeringspladser på hospitalets matrikel. Det er 300 flere end i dag, da et antal parkeringspladser nedlægges for at kunne realisere byggeriet.
  • Når P-huset står færdigt, vil alle P-pladser ved regionshospitalet være betalings-pladser. Ansatte får mulighed for at betale via licens, mens patienter og pårørende betaler for parkering pr. time.

Yderligere information:
Hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen, mail: ljes@rm.dk, tlf. 7842 5001, mobil: 2120 4844.