Politikerne i Region Midtjylland godkendte i går udviklingsplanen – den såkaldte generalplan - for Hospitalsenheden Horsens frem mod 2020. Der er dermed givet grønt lys til det omfattende ny- og ombygningsarbejde, som bl.a. skal sikre borgerne i området adgang til hurtig hjælp ved akut sygdom.

Patienter fra primært Horsens, Hedensted, Odder og Skanderborg vil i fremtiden møde et langt mere moderne hospital i Horsens. Der bliver tale om et hospital indrettet til at matche fremtidens krav om hurtig udredning og sammenhængende patientforløb af høj kvalitet.

Regionsrådet har netop banet vejen for det mere moderne hospital med godkendelsen af ’Generalplan 2013’ som grundlag for det videre arbejde med hospitalets anlægsprojekter. Planen indeholder byggeprojekter for ca. 800 mio. kr.

- Med godkendelsen af generalplanen får vi ikke blot udvidet hospitalets kapacitet, så Hospitalsenheden Horsens fremover kan tage imod et stadigt stigende antal patienter. Hospitalet får også en moderne indretning og logistik udviklet med patienter og medarbejdere i centrum. Det kan både patienter og personale se frem til, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).

Nybyggeri med patienten i centrum
Horsens-hospitalet blev opført i slutningen af 1960’erne som kommunehospital i Horsens. Hvor hospitalet før kommunalreformen i 2007 skulle dække et optageområde på 140.000 indbyggere, så tilbyder hospitalsenheden i dag akut og planlagt hospitalsbehandling for 210.000 indbyggere i Skanderborg, Odder, Hedensted og Horsens kommuner. Derudover peger prognoserne fra Danmarks Statistik på befolkningstilvækst i området på i snit over 1.000 personer årligt frem til 2040.

- Vi har i flere år manglet plads, ligesom mange af de eksisterende bygninger trænger til at blive renoveret. Så meget desto mere glæder det os, at regionsrådet nu har sikret hele området et hospital med rammer, der giver et godt patient- og arbejdsmiljø. Det vil vi gerne takke for, siger hospitalsdirektør i Hospitalsenheden Horsens Lisbeth Holsteen Jessen.

For hurtigere at nå i mål med de nye og forbedrede rammer for såvel patienter, pårørende som medarbejdere har Hospitalsenheden allerede taget hul på nogle af de planlagte bygge- og renoveringsplaner. Et nyt P-hus og et nyt dagkirurgisk center er bl.a. under opførelse.

Indrettes efter ambulante og akutte patienter
Fremtidens hospitalsenhed bygges overordnet op omkring to centrale akser, en akutakse og en ambulant akse. Sidstnævnte med henblik på at servicere det stigende antal patienter, der i fremtiden skal behandles udelukkende på dagbasis.

Tanken med akserne er bl.a. at lægge sammenhængende funktioner i forlængelse af hinanden med henblik på at sikre smidige og sammenhængende patientforløb. Akutaksen kommer således til at indeholde ambulancetilkørsel, akutafdeling, billeddiagnostik, operationsafdeling, intensivafdeling og hjertemedicinsk afdeling.

Regionsrådet forventes inden længe at behandle en samlet finansieringsplan for generalplanen, som foruden nyetableringerne omfatter renovering af de fleste af de eksisterende lokaler.


Fakta

 • Hospitalsenheden Horsens er et af fem akuthospitaler i Region Midtjylland, og Generalplanen tager højde for, at Hospitalsenheden Horsens i fremtiden skal modtage og behandle akutte, ambulante og indlagte patienter.
 • Bygningsmassen på Hospitalsenheden i Horsens vil blive udvidet med ca. 13.000 m2.
 • Ny- og ombygningerne forventes afsluttet ca. 2020.
 • Kapaciteten vil efter om- og nybygningerne være:
  • 40 akutpladser samt skadestuer og lægevagt
  • 16 operationsstuer og fem endoskopistuer
  • 9-10 intensivpladser
  • Ca. 99 ambulatorierum
  • Ca. 223 sengepladser
  • Billeddiagnostisk afdeling med MR-, CT-, røntgen- og ultralyd.
  • Centrallaboratorium
  • Apoteksfilial.

Læs hele generalplanen her.


Flere oplysninger

 • Regionsrådsformand i Region Midtjylland, Bent Hansen (S): 7841 0010 / 4031 3707 / bent.hansen@rr.rm.dk
 • Hospitalsdirektør i Hospitalsenheden Horsens Lisbeth Holsteen Jessen: 7842 5001 / lisbeth.holsteen.jessen@horsens.rm.dk
 • Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer her.
 • Region Midtjyllands pressevagt svarer alle hverdage fra kl. 8 til kl. 17 på tlf. 7841 0666.