I forbindelse med anlægningen af en tunnel fra det nye P-hus til Psykiatrien på Regionshospitalet Horsens, vil der fra mandag den 11. november 2013 til og med søndag den 3. marts 2014 være ændringer, som kan have betydning for personale, patienter og pårørende.

For at anlægge tunnelen er det nødvendigt at opgrave arealet ved Psykiatriens indgang H samt den del af parkeringspladserne og vejbanen, der går fra indgang H til den eksisterende udgravning syd for Kvindebygningen (se vedhæftede skitser).

Udgravningen deles i to etaper
Den 1. etape tillader passage øst om udgravningen (sporet der fører i retning af Sundvej).

Den 2. etape tillader passage vest om udgravningen (sporet der fører mod Strandpromenaden).

I forbindelse med udgravningen vil Indgang H ved Psykiatrien være lukket i perioden 9. december 2013 til og med den 3. marts 2014, og i stedet benyttes indgang C. Apoteket har mulighed for at gå via kælderen til og fra indgang C.

Trafikale ændringer for personkøretøjer
For gående til og fra Psykiatrien og Regionshospitalet er situationen uændret, men udgravningen giver dog trafikale ændringer. Fra mandag den 11. november 2013 til og med søndag den 5. januar 2014 (hvorefter den trafikale situation normaliseres) bør trafikanter være opmærksom på følgende:

Færdsel fra strandpromenaden ensrettes for personbiler og motorcykler således, at disse har adgang til hospitalet fra Strandpromenaden, men ikke fra hospitalet ned til Strandpromenaden. I stedet henvises de med skiltning ”Indkørsel forbudt” til at forlade hospitalet ad Sundvej eller Lindealle. Dette får betydning for parkerende ved indgang B samt parkerende ved Kvindebygningen.

Forslaget om ensretning omfatter ikke lastbiler og varelogistik, idet hospitalets smalle veje mod Sundvej og Lindealle ikke gør dette muligt eller hensigtsmæssigt. Det samme gør sig gældende for udrykningskøretøjer, hvorfor der er indgået aftaler med Brand og Redning, AMK og relevante myndigheder for deres kørsel.

Parkering
I perioden nedlægges ca. 35 parkeringspladser grundet udgravningen ved Psykiatrien.

Horsens Kommune og AMK er informeret om ovenstående. Projektet er godkendt af Brand og Redning.

Vi beklager det besvær, som udgravningen eventuelt forårsager.


Fakta om P-huset:

  • Regionsrådet godkendte etableringen af P-huset ved Regionshospitalet Horsens den 26. oktober 2011. Siden har opgaven været i koncessions-udbud, og alle detaljer i byggeriet er blevet forhandlet på plads.
  • Det nye P-hus bliver på tre etager, heraf to underjordiske.
  • P-huset har plads til 450 parkeringspladser. Samlet giver det ca. 950 parkeringspladser på hospitalets matrikel. Det er 300 flere end i dag, da et antal parkeringspladser nedlægges for at kunne realisere byggeriet.
  • Når P-huset står færdigt, vil alle P-pladser ved regionshospitalet være betalingspladser. Ansatte får mulighed for at betale via licens, mens patienter og pårørende betaler for parkering pr. time.


For mere information:
Jan René Simonsen - tlf. 7842 5105.