Håndværkere, byggefolk og medarbejdere var fredag den 31. januar samlet for at feste for et af de store nybyggerier på Hospitalsenheden Horsens.

Rejsegildet var en længe ventet milepæl. For ikke nok med, at personalet nu så småt kan begynde at se frem mod det færdige resultat. Dagen markerede samtidig afslutningen på en udfordrende tid, ikke mindst på grund af et vådt og blæsende vintervejr.

- Vi har undervejs haft udfordringer med både støj, blæst og regn. Men vores medarbejdere har været nærmest heroiske i deres indsats for alligevel at få tingene til at fungere, sagde hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen i sin tale til rejsegildet.

- Personalet har bl.a. taget imod patienter i hele den periode, byggeriet har stået på. Det har krævet stor fleksibilitet, sagde Lisbeth Holsteen Jessen.

Fremtidens hospitalsenhed
Opførelsen af det nye Dagkirurgiske Center blev for alvor skudt i gang, da byggetilladelsen kom i hus sidste sommer. Byggeriet forventes færdig til maj, hvorefter personalet kan begynde flytningen fra de nuværende lokaler til de nye.

Det nye DKC er det første af en række sammenhængende byggeprojekter, som Hospitalsenheden Horsens vil realisere frem mod 2020.  De lokaler, hvor centeret holder til i dag, bliver fremover en del af en ny central operationsafdeling. Dermed frigøres andre kvadratmeter, som gør det muligt at udbygge hospitalets Akutafdeling.

Om- og nybyggerierne skal tilsammen sikre patienter og medarbejdere et godt patient- og arbejdsmiljø, og at hospitalsenheden også i fremtiden kan gennemføre akut og planlagt hospitalsbehandling efter nutidige standarder.

Fakta om det nye Dagkirurgiske Center:

  • Regionsrådet i Region Midtjylland bevilligede i maj 2012 de 32 mio. kr. til byggeriet af et nyt Dagkirurgiske Center.
  • Centeret etableres i en etage ovenpå den nuværende bygning ud mod Sundvej.
  • Det nye center bliver på godt 1.100 kvadratmeter og med plads til seks operationsstuer, et birum og personalefaciliteter.
  • Dagkirurgisk Center er i forvejen et af landets største inden for operationer gennemført på dagsbasis. Det gælder f.eks. operationer i mave-/tarmsystemet, ortopædkirurgiske og gynækologiske operationer.

Flere oplysninger:
Administrationschef Thomas Balle Kristensen,
Tlf: 30387193,
Mail: thkris@rm.dk.