Hospitalsenheden Horsens vil være under ombygning frem til 2020, men afslutter allerede en række større byggeprojekter i de kommende måneder. Det gælder f.eks. et nyt Dagkirurgisk Center og nyt P-hus.

Entreprenører og håndværkere er i fuld gang med at realisere byggeplanerne på Regionshospitalet Horsens, som frem mod 2020 skal udvides og bygges om i etaper.

Det betyder, at patienter fra primært Horsens, Hedensted, Odder og Skanderborg kan se frem til at få adgang til hospitalsbehandling i mere moderne rammer end i dag. Men også, at både patienter og personale kommer til at mærke byggerod og -støj nogle år endnu.

En række af hospitalets byggeprojekter står imidlertid allerede til at blive afsluttet inden for det næste halve år:

  • Udvidet livsstilscenter indviet januar 2014. Livsstilscenter Brædstrup er netop blevet indviet efter ombygning og udvidelse på 2.000 kvadratmeter. Det betyder, at centeret nu kan tage imod 36 mod tidligere 24 patienter ad gangen.
  • Delvis renovering af sengeafdelinger. Et medicinsk og et kirurgisk sengeafsnit er pt. under renovering og vil stå færdige i det tidligere forår 2014. Den ene er så godt som færdig. Sengeafdelingerne forsynes bl.a. med tidssvarende toiletforhold.
  • Ny skopistue tages i brug foråret 2014. Regionshospitalet Horsens udvider i 2014 fra fire til fem stuer forbeholdt kikkertundersøgelser. Den femte skopistue skal tilgodese den screeningsindsats, der sættes i gang i foråret med henblik på at forebygge og opdage tarmkræft på et tidligt stadie. Den ekstra skopistue skal desuden bruges til det stadigt stigende antal af patienter, som bliver henvist til kikkertundersøgelser fra bl.a. Aarhus Kommune. Sammen med etableringen af en femte skopistue vil hvileafsnittet blive flyttet.
  • Nyt Dagkirurgisk Center klar til brug i sommeren 2014. Der er netop fejret rejsegilde på centeret, som opføres oven på den nuværende center-bygning ud mod Sundvej. Det nye Dagkirurgiske Center bliver på 1.100 kvadratmeter og skal danne basis for aktiviteterne i et af landets store centre for ambulante operationer, hvor patienterne indlægges, opereres og udskrives samme dag. Tilbuddet om ambulant kirurgi gælder for patienter med behov for mindre kirurgiske indgreb som f.eks. operationer i mave-/tarmsystemet, ortopædkirurgiske eller gynækologiske operationer.
  • Nyt P-hus åbner 1. september 2014. Det kommende P-hus bliver på tre etager og får plads til i alt 430 parkeringspladser. Opførelsen af det nye P-hus er i høj grad en forudsætning for det øvrige nybyggeri, som imødekommer et stadigt stigende aktivitetsniveau i Horsens. Dels modtager Regionshospitalet flere og flere ambulante patienter, dels er hospitalsenhedens optageområde blevet udvidet siden regionsdannelsen. Endelig er der udsigt til en fortsat befolkningstilvækst i området.

Derudover indrettes en række nye lægekontorer i et tidligere teknikafsnit og et nyt Service- og Logistikhus (SOL) i det tidligere Centralkøkken.

I 2014 går planlægningen desuden i gang af en række større ombygninger og nyetableringer. F.eks. skal udvidelsen af Akutafdelingen planlægges, og en ny bygning ud mod Sundvej til kirurgisk aktivitet.

Fremtidens hospitalsenhed bygges overordnet op omkring to centrale akser, en akutakse og en ambulant akse. Akserne skal gøre det muligt at matche fremtidens krav om hurtig udredning og sammenhængende patientforløb af høj kvalitet. Udover et rigtigt godt patientmiljø sættes rammerne for et godt arbejdsmiljø for de ansatte.

Flere oplysninger:
Administrationschef Thomas Balle Kristensen
Tlf: 30387193.