Nye lokaler tages i brug for at kunne tilbyde flere patienter en kikkertundersøgelse.

Flere og flere patienter kommer på hospitalet for at blive nærmere undersøgt med kikkertudstyr.

Hvor Regionshospitalet Horsens i 2011 gennemførte 7.740 kikkertundersøgelser (endoskopier) på årsbasis, så var tallet i 2013 steget til over 10.000.

Derfor er det en tiltrængt udvidelse af hospitalets skopienhed, som officielt bliver indviet på hospitalet i midten af juni. Udvidelsen omfatter en ny og femte skopistue og et nyt hvileområde til patienterne.

- Vi er meget tilfredse med de nye fysiske rammer, så vi nu har kapaciteten til at hjælpe flere af de mange henviste patienter, siger ledende overlæge Marianne Simonsen og oversygeplejerske Marie-Louise Ulsøe fra Dagkirurgisk Center på Regionshospitalet Horsens.Flere henvisninger fra egen læge
Tilgangen af patienter skyldes bl.a. den landsdækkende screeningsindsats for tarmkræft. Borgerne afleverer i første omgang en afføringsprøve, og findes der spor af blod i prøven, får patienten en tid til en kikkertundersøgelse af tarmen på hospitalet.

Størstedelen af de mange nye patienter bliver imidlertid henvist af egen læge.

- Vi kender ikke den præcise årsag til det øgede antal henvisninger. Men sandsynligvis spiller den landsdækkende kampagne for tarmkræft og den meget medieomtale ind, forklarer overlæge Erik Steen Kristensen fra Kirurgisk Afdeling på regionshospitalet.

- Det får flere til at blive opmærksomme på eventuelle symptomer, som man går til lægen med.

Det var Regionsrådet, som i september 2013 gav grønt lys til udvidelsen af hospitalets skopienhed, som er en del af hospitalets dagkirurgiske center. Udvidelsen har kostet 2,9 mio. kr. inklusive en let renovering af nogle værkstedslokaler, der bruges til lægekontorer.

Udover de udvidede rammer holder Skopienheden både aften- og weekendåbent for at forsøge at følge med efterspørgslen på flere kikkertundersøgelser.

Flere oplysninger:
Marianne S. Simonsen
ledende overlæge, MPG
Anæstesiologisk Afdeling/Dagkirurgisk Center
Tlf. 78 42 53 00
Mail mariasim@rm.dk.