Der var blomster til de første fem patienter, da det nye dagkirurgiske center slog dørene op. Torben Schultz var den første, som fik blomster.


Regionshospitalet Horsens har slået dørene op for et nyt og 1.100 kvadratmeter stort dagkirurgisk center, som fremover skal danne rammen om hospitalets mange sammedagsoperationer.

Patienter, som kan indlægges, opereres og udskrives samme dag, vil fremover blive modtaget i nye rammer på Regionshospitalet Horsens.

Her er et nyt dagkirurgisk center i løbet af det sidste års tid blevet opført som en ny etage ovenpå det tidligere center. 

Den nye dagkirurgibygning er forsynet med seks moderne operationsstuer indrettet til operation og undersøgelse af patienter med behov for mindre kirurgiske indgreb, der kan foretages ambulant.

- Vi har glædet os utrolig meget til at kunne tage imod de første patienter i den nye dagkirurgibygning. Både patienter, pårørende og hospitalsansatte kan se frem til bedre rammer, som understøtter nogle smidige patientforløb og et godt arbejdsmiljø for hospitalets ansatte, siger oversygeplejerske Marie-Louise Ulsøe fra Anæstesiologisk Afdeling.Tæt involvering af personalet
Personalet fra Dagkirurgisk Center har løbende været involveret i indretningen af det nye center i tæt samarbejde med arkitekter og byggefirmaer. De sidste dage har personalestaben brugt til at træne alle arbejdsrutiner i de nye omgivelser for at være klar til at tage godt imod patienterne.

- Vores personale har udvist stor fleksibilitet og engagement først i byggeperioden og senest under indretningen af det nye center. Det har været afgørende for det gode resultat, siger Marie-Louise Ulsøe, som samtidig ønsker at takke hospitalets Serviceafdeling, Teknisk Afdeling samt Administrationen for godt samarbejde under etableringen.

En del af en større plan
Etableringen af det nye center sker som led i den samlede byggeplan, der skal gøre det muligt også i fremtiden at gennemføre akut og planlagt hospitalsbehandling efter nutidige standarder i Horsens.

De lokaler, hvor Dagkirurgisk Center tidligere holdt til, vil således blive bygget om og indgå i en ny central operationsafdeling. Dermed frigøres andre kvadratmeter, som skal gøre det muligt at udbygge hospitalets akutafdeling.

Dagkirurgisk Center på Regionshospitalet Horsens er i forvejen et af landets største inden for sammedagsoperationer og kikkertundersøgelser. Det gælder f.eks. operationer i skulder, knæ, hænder og fødder, gynækologiske operationer, operationer i mave- og tarmregionen og kikkertundersøgelser af mave, tarm og luftveje.På årsbasis gennemføres flere end 4.000 operationer og 10.000 kikkertundersøgelser på det dagkirurgiske center.

Etableringen af det nye center har kostet 33 mio. kr.