Hospitalet tager i begyndelsen af juni fat på den næste store udvidelsesetape af hospitalet akutafdeling. Når ombygningen står færdig, forventeligt i 2021, vil afdelingen indeholde alle moderne faciliteter til hurtig modtagelse, udredning og behandling af akutte patienter.

Patienter fra primært Skanderborg, Odder, Horsens og Hedensted kan bl.a. se frem til bedre adgangsforhold, venteområder og mulighed for en-sengsstuer, når Regionshospitalet Horsens i løbet af et par år kan færdiggøre den sidste af to store ombygninger af hospitalets akutafdeling.

Første udvidelsesetape blev gennemført i 2015-16, og efter de sidste operationer er flyttet ud i de nye operationsstuer i Nye Nord, er der gjort plads til det sidste og største udvidelsesarbejde i den tidligere operationsgang.

2.000 kvadratmeter føjes til afdelingen samtidig med, at den oprindelige del af Akutafdelingen bliver renoveret.

- Vi glæder os meget til at få nogle nye og mere tidssvarende rammer, så vi både kan forbedre den patientoplevede kvalitet og realisere de overordnede planer for de akutte patienter i Region Midtjylland. Samtidig ser vi frem til at kunne tilbyde vores personale nogle langt bedre forhold, siger ledende overlæge Ulf Hørlyk.

- Forinden skal vi igennem to år, hvor vi bygger om samtidig med, at vi opretholder den daglige drift. Det har vi lagt en grundig plan for, men vi kan desværre ikke undgå, at f.eks. ventende patienter og personalet kommer til at se og høre til byggeriet. Det håber vi på forståelse for.

Ny indgang til Lægevagten og Skadestuen
Når den nye Akutafdeling står færdig i 2021, vil den være på i alt 3.100 kvadratmeter med 38 sengepladser, traume- og modtagestuer, egen laboratorie- og billeddiagnostisk funktion samt nye opholdsarealer til patienter og pårørende, nye vagtlægerum og personalefaciliteter.

Gående patienter til Lægevagten og Skadestuen vil i samme forbindelse få deres egen indgang via Nye Nord (ved siden af den nuværende Indgang B) og undgår dermed fremover at skulle ind af ambulancerampen, som det er tilfældet i dag.

Regionsrådet har tidligere godkendt og bevilliget penge til de to udvidelses- og ombygningsetaper af Akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens.