Hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen og regionsrådsformand Bent Hansen

Regionsrådsformand Bent Hansen var 4. oktober i Horsens for at sætte opførelsen af det nye hospitalsbyggeri Nye Nord i gang. Nybyggeriet på 9.100 kvadratmeter er et af tre store byggeprojekter, som tilsammen skal sikre borgerne i området et moderne og endnu mere effektivt akuthospital i fremtiden.

Nye Nord er det største af de tre planlagte byggeprojekter på Hospitalsenheden Horsens og kommer bl.a. til at rumme nye ambulatorier, nye operationsstuer, ny intensivafdeling og to nye sengeetager.

- Med Nye Nord får vi ikke bare flere senge og nye operationsstuer. Vi bygger for fremtiden og etablerer nogle helt nye løsninger, der afspejler nye måder at organisere arbejdet på, sagde Bent Hansen i sin tale.

En af de innovative løsninger, som det nye byggeri kommer til at danne ramme om, er et såkaldt 'perioperativt afsnit'. Det kommer til at samle alle arbejdsgangene før, under og efter operation.

- Visionen er, at omkring halvdelen af patienterne med den nye løsning kan undgå at blive indlagt på en sengeafdeling, før de skal opereres. Derudover vil hver tredje blive udskrevet direkte fra det nye afsnit og dermed undgå at blive flyttet tilbage til en sengeafdeling efter operation. Det kræver nye rammer, sagde Bent Hansen.

Involvering af det kliniske personale
Hospitalsenheden Horsens er i samarbejde med totalentreprenøren NCC nu klar til at begynde udgravningen til det nye byggeri, som bliver opført på hospitalets parkeringsplads ud mod Sundvej. I løbet af oktober vil entreprenørfirmaet begynde at sætte spuns op – en væg af jernplader, som skal sikre stabiliteten omkring det nye byggeri.

Hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen glæder sig meget til, at den mere synlige del af byggeriet nu for alvor går i gang.

- Vi har været igennem en længere planlægningsfase i samarbejde med hospitalets ansatte, som kender den daglige praksis på klinikken og ved, hvad der skal til for at dagligdagen kan fungere.  Det store forberedelsesarbejde er en investering i at få tænkt virkelighed og vision sammen fra begyndelsen, siger Lisbeth Holsteen Jessen.

- Med det nye byggeri og den tiltrængte ombygning af hospitalets akutafdeling og højhus får vi skabt rammerne for nogle patientforløb med endnu bedre sammenhæng og tilhørende arbejdsgange. Det vil komme både patienter og personale til gode, sagde hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen.

Nybyggeriet forventes at stå færdigt i efteråret 2018, og personalet forventes at kunne tage imod de første patienter i den nye bygning omkring årsskiftet til 2019.

Fakta om Nye Nord:

 • Nybyggeri på 9.100 m2 (eksklusiv kælder) med plads til nye ambulatorier, nye operationsstuer, ny intensivafdeling og to nye sengeetager.
 • Byggeriet blev godkendt i Regionsrådet i 2015 og er det største af en række byggeprojekter, som gennemføres på Hospitalsenheden Horsens for i alt 800 mio. kr.
 • Entreprisesummen er på knap 200 mio. kr., hvortil kommer udgifter til udstyr, inventar og en række andre omkostninger.
 • Byggeriet opføres i Energiklasse 2020.
 • Nye Nord er et af tre store byggeprojekter, som tilsammen skal sikre, at området omkring Horsens, Hedensted, Odder og Skanderborg også i fremtiden har et moderne og effektivt akuthospital. De to øvrige byggeprojekter på Hospitalsenheden Horsens er en igangværende udbygning af Akutafdelingen og en tiltrængt opdatering af hospitalets højhus, som er ca. 45 år gammelt.
 • Ny- og ombyggerierne forventes afsluttet ca. 2020. Da vil bygningsmassen på Hospitalsenheden Horsens være udvidet med ca. 13.000 m2.
 • Kapaciteten vil efter om- og nybygningerne være:
  • 40 akutpladser samt skadestuer og lægevagt
  • 16 operationsstuer og fem endoskopistuer
  • 9-10 intensivpladser
  • Ca. 99 ambulatorierum
  • Ca. 223 sengepladser
  • Billeddiagnostisk afdeling med MR-, CT-, røntgen- og ultralyd
  • Centrallaboratorium
  • Apoteksfilial.