Solceller, nye ventilationssystemer og bedre isolering af tage og facader er blandt de løsninger, som skal gøre Regionshospitalet Horsens mere energieffektivt og miljøvenligt i fremtiden.

Når Regionshospitalet Horsens står færdigombygget i løbet af nogle år, vil hospitalet samtidig være forsynet med flere energirigtige og dermed mere miljøvenlige løsninger.

Hospitalet har sammen med psykiatrien i Horsens gennemgået en energiscreening, som udpegede en række områder, hvorpå hospitalet med fordel kan investere i nye løsninger inden for bl.a. ventilation, køl og belysning.

Onsdag den 24. maj sagde Regionsrådet så god for, at hospitalet går i gang med at udbyde de første energioptimerende projekter, og - når resultatet af økonomiforhandlingerne er kendt - indgår kontakter med entreprenørfirmaer om udførelsen. Udbudsformen vil afhænge af det enkelte projekt.

Samtidig har hospitalet fået en bevilling til projektering af et nyt centralt køleanlæg og et nyt nødgeneratoranlæg.

Godt indeklima med energieffektive løsninger
De nye løsninger skal både være med til at optimere hospitalets fremtidige forbrug af energi samt sikre et godt indeklima på det ombyggede hospital.

- Flere af bygningerne og de tekniske anlæg på Regionshospitalet Horsens er af ældre dato, og derfor er der noget at hente på en energirenovering, siger Thomas Balle Kristensen, administrationschef og chef for byggeriet på hospitalet.

- Men det handler mindst lige så meget om, at de byggeprojekter, vi realiserer hen over de næste år, stiller øgede krav til bl.a. ventilationen i bygningerne, og det skal vi kunne opfylde på en både miljømæssig og økonomisk forsvarlig måde.

De fleste af de nye energiløsninger vil blive realiseret i takt med, at hospitalet renoveres og udbygges hen over de næste år. Andre projekter kan realiseres her og nu.

Den samlede pulje af tiltag, hvor der indgår energiforbedringer, gennemføres inden for en ramme af godt 110 mio. kr. En del af investeringerne sker med leasing-finansiering, som blandt andet betales af fremtidige energibesparelser. 

Energiscreeningen er gennemført af Dansk Energi Management med støtte fra det EU-finansierede projekt CeDEPI.