Regionsrådet godkendte 26. oktober anlægsbevillingen, som skal gøre det muligt at færdiggøre udvidelsen af Akutafdelingen på Hospitalsenheden Horsens.

Akutafdelingen på Hospitalsenheden Horsens gennemgår i øjeblikket den første af to udvidelsesetaper, som skal modernisere og udvide afdelingen til ca. dobbelt størrelse.

Første etape forventes færdig i begyndelsen af 2017, og umiddelbart herefter forventes anden etape at kunne gå i gang. Den indeholder tre deletaper og omfatter resten af afdelingen.

Regionsrådet har netop godkendt den tilhørende anlægsbevilling på samlet 39,6 mio. kr.,  hvilket betyder, at borgerne i Horsens, Hedensted, Skanderborg og Odder i fremtiden får adgang til et akuthospital med alle moderne faciliteter til hurtig modtagelse og behandling af akutte patienter. 

- Vi glæder os meget på både borgernes og hospitalets vegne over, at vi har fået grønt lys til at fuldende udbygningen af Akutafdelingen. Bedre fysiske rammer vil betyde bedre mulighed for at tilbyde patienterne en endnu mere kompetent, hurtig og sammenhængende behandling, siger hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen fra Hospitalsenheden Horsens.

Akutafdelingen udvides med kvadratmeter fra den tidligere operationsgang og vil, når fase to er gennemført, være på 3.100 kvadratmeter mod tidligere 1.470 kvadratmeter. Den endelige rokade sker, når operationsstuerne i det nye hospitalsbyggeri ’Nye Nord’ står klar.

Ny Akutafdeling klar i 2021

Den nye Akutafdeling har 38 sengepladser, tre specialindrettede modtagestuer til traumepatienter, en brandsårs-/dekontaminerings-/isolationstue og fem nye modtagestuer til patienter med mindre skader. Afdelingen har i dag 27 sengepladser.

I kernen af afdelingen indrettes billeddiagnostisk funktion med ultralyd, røntgen og CT-scanner samt en laboratoriefunktion, så hospitalets sydvestlige hjørne kommer til at rumme mere komplette faciliteter til undersøgelse og behandling af akutte patienter.

Derudover får Akutafdelingen under etape to nye opholdsfaciliteter til patienter og pårørende, to vagtlægerum og nye personalefaciliteter, som understøtter det tværfaglige samarbejde omkring patienterne og er en videreudvikling af de gode erfaringer med at samle alle specialer og alle fagligheder til gavn for den akutte patient.

Udvidelsen og ombygningen af Akutafdelingen udgør et af tre store byggeprojekter, som gennemføres på Hospitalsenheden Horsens i de kommende år, og som er de primære i generalplanen. De to øvrige omfatter opførelsen af det nye hospitalsbyggeri 'Nye Nord' på den tidligere parkeringsplads ud mod Sundvej samt renovering af "højhuset" - hospitalets eksisterende sengebygning.

Den færdige Akutafdeling forventes at stå klar i 2021.