Hospitalsenheden Horsens kan i fremtiden tage fat på en omfattende udvidelse af hospitalets akutafdeling. Første etape af byggeplanen blev godkendt på regionsrådsmødet den 26. november.

Regionsrådet i Region Midtjylland har netop givet grønt lys for den første af to store udvidelser af Akutafdelingen i Horsens. Første etape er berammet til 25,4 mio. kr. og føjer 800 kvadratmeter til afdelingens nuværende 1.450 kvadratmeter.

Udvidelsen skal give borgerne i primært Horsens, Hedensted, Odder og Skanderborg Kommuner adgang til en fremtidssikret akutafdeling med alle moderne faciliteter til hurtig modtagelse og behandling af akutte patienter.

Akutafdelingen rykker under første etape ind i en del af hospitalets nuværende operationsafdeling, som er i gang med at blive flyttet og nyetableret i det tidligere dagkirurgiske center. Etapen forventes gennemført i løbet af 2016.

Under anden etape etableres den færdige Akutafdeling i den resterende del af operationsafdelingen.

Der etableres en ny billeddiagnostisk funktion med ultralyd og CT-scanner samt en laboratoriefunktion inde i kernen af afdelingen, så alle funktioner relateret til de akutte patientforløb samles i hospitalets sydvestlige hjørne.

Fremtidens akutafdeling
Den nye Akutafdeling forventes at stå klar i begyndelsen af 2019 og vil til den tid være på i alt 3.100 kvadratmeter. Der vil være 38 sengepladser, 3 specialindrettede modtagestuer til traumepatienter og 5 nye modtagestuer til patienter med mindre skader.

Derudover etableres nye opholdsfaciliteter til patienter og pårørende, 2 vagtlægerum og nye personalefaciliteter, som vil understøtte det tværfaglige samarbejde omkring patienterne og videreudvikle de gode erfaringer med at samle alle specialer og alle fagligheder til gavn for den akutte patient på hele akuthospitalet.

- Med den nye akutafdeling får vi mulighed for at give patienterne en endnu mere kompetent, hurtig og sammenhængende behandling, siger hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen fra Hospitalsenheden Horsens.

- Vi får ligeledes muligheden for at videreudvikle den nuværende praksis, hvor det er speciallæger, som er ansvarlige for patienternes behandlingsplan, hvad enten patienterne kan blive færdigbehandlet i Akutafdelingen, eller de skal videre til en specialafdeling. Vi kan således være med til at indfri regionens ambitiøse akutplan, og det glæder vi os meget til, siger Lisbeth Holsteen Jessen.

Hospitalsenheden Horsens er i dag akuthospital for 213.000 borgere i Horsens, Hedensted, Odder og Skanderborg Kommuner, og ifølge prognoser er der udsigt til yderligere befolkningstilvækst.

Yderligere oplysninger:
Lisbeth Holsteen Jessen
Hospitalsdirektør
Tlf. 7842 5001
Mobil 2120 4844
lisjee@rm.dk