Lyse sengestuer LILLE.jpg

For godt et halvt år siden flyttede de kirurgiske sengeafsnit fra hospitalets højhus og ind i de nye sengestuer i det nye hospitalsbyggeri Nye Nord. Det har givet mere ro og bedre plads til nærvær, privatliv og fortrolighed.

Med indflytningen blev firesengs-stuerne i det gamle byggeri skiftet ud med nye en-sengsstuer i nye lyse og lette rammer. Og det har været en meget stor gevinst ikke mindst for patienterne.

- Både patienter, pårørende og personalet har fået meget mere ro med indflytningen til Nye Nord, siger afdelingssygeplejerske Nanna Thomsen fra Kirurgisk Sengeafsnit 2.

- Nu ligger patienterne på deres egne stuer og oplever f.eks. ikke, at der kommer nye patienter ind om natten, eller at vi er nødt til at flytte en patient ud af lokalet. Det giver patienten langt bedre mulighed for at få en god nattesøvn. Samtidig kan de have deres pårørende hos sig i længere tid, uden at det generer andre patienter, forklarer Nanna Thomsen.

Patienten i centrum

De nye en-sengsstuer giver også personalet muligheden for bedre at kunne fokusere på den enkelte patient.

- Når vi går ind på en stue, så kan vi nu koncentrere os 100% om den patient, der ligger inde på stuen i stedet for at forsøge at rumme op til fire patienter på én gang. Vi bliver slet ikke forstyrret i samme grad som tidligere, siger Maria Melvej, som er sygeplejerske på Kirurgisk Sengeafsnit 2.

- Patientens privatliv er også bedre beskyttet, ligesom enestuer gør det muligt at gennemføre fortrolige samtaler på stuen, siger Maria.

Nanna og Maria er enige om, at de nye sengestuer i højere grad er patientens domæne end hospitalets. Det kan derfor også føles som om, at et er plejepersonalet, der kommer på besøg hos patienten i stedet for det omvendte.

- Det kræver noget mere intern kommunikation imellem personalet, at vi nu ikke længere arbejder helt så tæt sammen som før. Til gengæld foregår vores arbejdsdag nu i en mere rolig atmosfære, og det er det hele værd, siger de to.