Etableringen af den nye operationsgang i hospitalets tidligere dagkirurgiske center var mandag den 9. marts nået så langt, at håndværkere og byggefirmaer kunne samles til håndværkergilde.

Håndværkerne har siden oktober været i gang med omdannelsen af det tidligere center til bl.a. seks nye operationsstuer. Derudover etableres bl.a. også et modtagelses-/venterum, skyllerum og et sterildepot.

- Denne nye operationsgang er vigtig for hele byggeprocessen, fordi vi med ibrugtagningen af de nye operationsstuer gør det muligt at tage fat på udvidelsen af hospitalets akutafdeling. Men først og fremmest er det vigtigt, at vi får en rigtig god og velfungerende operationsgang, sagde administrationschef Thomas Balle Kristensen i sin tale til håndværkere, samarbejdspartnere og ansatte under arrangementet den 9. marts.


Et kig ned ad den nye operationsgang

Det traditionelle rejsegilde var i dagens anledning erstattet af et håndværkergilde, da der er tale om en ombygning, og bygningen derfor allerede har tag på.

Plads til flere patienter
Med den nye operationsgang vil flere patienter fremover kunne blive opereret i Horsens, idet der er tale om en kapacitetsudvidelse på én stue i forhold til i dag. De nye stuer indrettes til operation af ortopædkirurgiske patienter og til gynækologiske patienter, herunder kejsersnit.

Etableringen af den nye operationsgang sker som den første af to etaper, som skal resultere i en ny og moderne operationsafdeling. Anden etape gennemføres i forbindelse med etableringen af en helt ny bygning ud mod Sundvej i Horsens.

Patienter i sammenhængende forløb
Den nye operationsafdeling skal sammen med de mange øvrige byggeprojekter, som hospitalet gennemfører hen over de kommende år, resultere i et hospital, der i endnu højere grad tilgodeser det gode og sammenhængende patientforløb.

Alle hospitalets byggeplaner er samlet i en overordnet plan, den såkaldte generalplan, som Regionsrådet godkendte i efteråret 2013

De nye operationsstuer forventes at blive taget i brug i løbet af sommeren 2015.


En af de kommende store operationsstuer. Der etableres to store stuer og fire mindre.

Yderligere oplysninger:
Thomas Balle Kristensen
Administrationschef
Mobil 3038 7193
Email: tbk@horsens.rm.dk

Hospitalets kapacitet i 2020 (hovednøgletal):

  • 38 akutpladser samt skadestue og lægevagt
  • 16-17 operationsstuer og fem endoskopistuer
  • 9-10 intensivpladser
  • Ca. 100 ambulatorie-rum
  • Ca. 223 sengepladser
  • Billeddiagnostisk afdeling med MR-, CT-, røntgen- og ultralyd
  • Fysioterapi og ergoterapi
  • Centrallaboratorium
  • Apoteksfilial.

Hospitalets samlede kapacitet vil blive udvidet med 13.000 m2.