Onsdag den 5. april 2017 kunne byggeriet af Nye Nord fejre intet mindre end 200 dage uden arbejdsulykker. Det blev markeret med lagkage og sodavand til alle.

- Det er en opsigtsvækkende præstation, som ikke kun skyldes en solid og engageret forbyggende indsats, men som i høj grad også skal tilskrives de mange dygtige håndværkere fra NCC Construction, fortæller Hanne Hedegaard Stidsen, bygherrerepræsentant, Hospitalsenheden Horsens.

En registrering af en arbejdsulykke udløses, så snart hændelsen resulterer i en sygemelding. En arbejdsulykke er dermed ikke nødvendigvis en større ulykke, som ordet ellers kunne antyde. Vrider en håndværker eksempelvis om på anklen på byggepladsen og må tage en enkelt sygedag for at hvile sin fod, så er der tale om en arbejdsulykke.

- Det er dermed en utrolig flot præstation at nå 200 dage uden arbejdsulykker, og det er sjældent set i så stort et byggeprojekt som Nye Nord, siger Hanne Hedegaard Stidsen.

Forebyggelse er altafgørende

Uddannelse af personalet spiller en væsentlig rolle i den forebyggende indsats mod arbejdsulykker.

Herudover har man en overordnet arbejdsmiljøkonsulent, som hver uge gennemgår byggepladsen for potentielle sikkerhedsrisici og faresignaler, som efterfølgende registreres. Disse registreringer bliver herefter bragt videre til de forskellige faggruppers arbejdsmiljørepræsentanter på byggepladsen, som bliver gjort opmærksomme på de potentielle sikkerhedstrusler.

Arbejdsmiljøkonsulent er herudover altid på forkant, og ved, hvilket arbejde der skal udføres, hvornår det skal udføres, og hvilke potentielle sikkerhedsrisici som kan være forbundet med arbejdet. Kommer der eksempelvis store lastbiler med leverancer, er arbejdsmiljøkonsulent opmærksom på det, sådan at der forud for leverancen kan tages de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.  

Håndværkernes fortjeneste

Det er dog de enkelte håndværkere og arbejdere, som har den største fortjeneste i den flotte præstation. Det er dem, som hver dag er varsomme og opmærksomme, og som derfor fortjener at blive fejret.

- Vi ønsker også at markere den her dag for at sende et signal til håndværkerne om, at det her altså er en rigtig flot præstation, som de kan være stolte af, siger Hanne Hedegaard Stidsen.

Det fem etager høje hospitalsbyggeri skal rumme nye ambulatorier, nye operationsstuer, ny intensivafdeling og to nye sengeetager udelukkende med ensengsstuer samt et auditorium. Nye Nord bliver 9.100 kvadratmeter stort og forventes at stå klar i begyndelsen af 2019.