Fire af de nye operationsstuer på Hospitalsenheden Horsens blev søndag den 16. august kortvarigt taget ud af drift pga. forhøjet luftfugtighed.

De nye operationsstuer på Hospitalsenheden Horsens er alle forsynet med alarmer, som aktiveres, når luftfugtigheden i lokalerne overstiger 70 %. En forhøjet luftfugtighed i operationslokaler kan betyde, at emballagen, som skal holde instrumenter og hospitalsudstyr sterilt, ikke længere holder 100 % tæt.

Der var i tidsrummet ingen planlagte operationer, som måtte aflyses, idet hospitalets operationsgang kun modtager akutte patienter i weekender. Men hospitalet havde i en periode på ca. ti timer søndag ikke mulighed for at modtage nye svært tilskadekomne akutte patienter. I stedet var aftalen, at denne type patienter skulle bringes til Aarhus Universitetshospital. Ordningen kom dog aldrig i brug, da der søndag ikke blev meldt nogen svært tilskadekomne akutte patienter i området.

Luftfugtigheden på de fire operationsstuer, alle ortopædkirurgiske stuer, blev i løbet af søndag bragt ned under de anbefalede 70 %, og derfor vil operationsstuerne – uændret efter planen - tage imod alle planlagte og akutte patienter i de kommende dage.

På Hospitalsenheden Horsens er man i gang med at undersøge årsagen til den forhøjede luftfugtighed på operationsstuerne, og om indstillingerne i det nye køle- og affugtningsanlæg på den nye operationsgang evt. skal justeres.


Opret en kommentar

ReCAPTCHA ikke løst
Ingen kommentarer
{{comment.PostTitle}}
{{comment.PostDate.substr(0,5)}} kl. {{comment.PostDate.substr(6,11)}} af {{comment.PosterName}}