Hospitalsenheden Horsens indleder i de kommende uger opførelsen af det 9100 kvadratmeter nye hospitalsbyggeri 'Nye Nord'. Den første byggefase medfører bl.a. ændrede tilkørselsforhold til hospitalet.

Hospitalsenheden Horsens er sammen med entreprenørfirmaet NCC Construction klar til at realisere den køreplan, som er lagt for opførelsen af det nye hospitalsbyggeri på i alt 9100 kvadratmeter fordelt på fire etager.

Bygningen etableres på hospitalets store parkeringsplads ud mod Sundvej. Deraf navnet 'Nye Nord'.

Udgravningen til det nye byggeri begynder i september, og i begyndelsen af oktober forventer entreprenørfirmaet at være klar til at sætte spuns – en væg af jernplader, som skal sikre stabiliteten omkring det nye byggeri. Både udgravning og spuns vil foregå etapevis og forventes færdigt omkring 1. december.

Klargøringsarbejdet betyder, at parkeringsområdet foran hospitalet vil blive afspærret. Holdepladsen foran hospitalets hovedindgang A forbliver dog åben, så taxaer fortsat har mulighed for at bringe og hente patienter tæt ved hovedindgangen.

Samtidig, dvs. i uge 38, flyttes indkørslen til hospitalet et stykke hen ad Sundvej. Den nye indkørsel kommer til at ligge i forbindelse med hospitalets gamle administrationsbygning og gøres ensrettet. Patienter og pårørende, som skal køre fra hospitalet, må derfor benytte sig af frakørslen ned mod Strandpromenaden.

Etablering af nye p-pladser
Eftersom p-pladserne ud mod Sundvej lukkes ned, har hospitalet etableret en række nye parkeringspladser på det grønne område ned mod springvandet og Strandpromenaden. P-pladserne er placeret ovenpå den underjordiske del af parkeringshuset.

Endelig betyder byggearbejdet, at indgang G til hospitalets dagkirurgiske center flyttes til hospitalets hovedindgang A. Der vil naturligvis komme skiltning, som leder patienterne det rigtige sted hen.

Nye Nord skal i fremtiden gøre det muligt at tilbyde patienterne akut og planlagt hospitalsbehandling i tidssvarende rammer. Byggeriet er forudsætningen for at gennemføre nogle af de øvrige byggeprojekter, som er planlagt på Hospitalsenheden Horsens. F.eks. skal ’Nye Nord’ gøre det muligt at renovere hele højhuset og udvide Akutafdelingen på hospitalsenheden.

Nybyggeriet forventes at stå færdigt i efteråret 2018, og personalet forventes at kunne tage imod de første patienter i den nye bygning omkring årsskiftet til 2019.

Alle interesserede er meget velkomne til informationsmøde om nybyggeriet. Det foregår på hospitalet i Den blå Café onsdag den 28. september kl. 19.00. Tilmelding er ikke nødvendig.

Fakta om Nye Nord:

  • Nybyggeri på 9100 m2 (eksklusiv kælder) med plads til nye ambulatorier, nye operationsstuer, ny intensivafdeling og to nye sengeetager.
  • Nybyggeriet blev godkendt i Regionsrådet i 2015 og er det største af en række byggeprojekter, som gennemføres på Hospitalsenheden Horsens for i alt 800 mio. kr.
  • Entreprisesummen er på knap 200 mio. kr., hvortil kommer udgifter til udstyr, inventar og en række andre omkostninger.
  • Byggeriet opføres i Energiklasse 2020.