Det underjordiske servicedepot og tunnelforbindelsen, som i fremtiden skal forbinde hospitalet med det nye byggeri ’Nye Nord’, blev officielt indviet torsdag den 21. januar.

Udgravningen til de nye kælderrum gik i gang i september, og efter planen skulle lokalerne stå færdige i begyndelsen af det nye år.

Det kom til at holde stik, og derfor kunne byggeriets parter og personale fra hospitalet samles til indvielse af de nye lokaler en eftermiddagstime den 21. januar.

- Vi har henover efteråret fulgt udgravningerne fra højhuset, og herfra kunne vi se ned i et hul, som bare blev større og større. Men pludselig gik det stærkt, og lokalerne var etableret. En stor tak til byggeriets parter, hospitalets byggeorganisation og medarbejdere, sagde hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen ved indvielsen.

Hospitalets serviceafdeling forventer allerede at tage det nye depot i brug en af de nærmeste dage. Byggeprojektet opfylder nemlig et aktuelt behov for kapacitet til opbevaring af inventar, senge, linned og elektroniske hjælpemidler og vil i fremtiden også komme til at danne en effektiv forsyningsåre til det nye byggeri ’Nye Nord’ og hospitalets udvidede Akutafdeling.

Tunnelforbindelsen, derimod, forventes først for alvor at komme i brug, når ’Nye Nord’ står færdig i løbet af 2018. 

Fakta om byggeriets parter:

  • Bygherrerådgiver: Sweco og Arkitema
  • Hovedentreprenør: Nisgaard + Christoffersen A/S
  • Arbejdsmiljøkoordinator: Hundsbæk & Henriksen A/S 

Se billeder fra byggeprocessen her lige fra opgravning til færdige lokaler.