Nedrivning LILLE.jpg

Der er fuld blus på ombygningen og udvidelsen af hospitalets Akutafdeling. Afdelingen skal udvides med kvadratmetre fra den tidligere operationsgang, som derfor er brudt op.

Entreprenør- og nedbrydningsmaskinerne har haft travlt i den tidligere operationsgang, som fremover skal lægge rammer til en ny og større akutafdeling på hospitalet.

Den tidligere operationsgang har derfor været under nedbrydning, og det er både lofter, gulve, installationer, faldstammer mv., som skal skiftes eller renoveres, så bygningen kan indrettes til nye formål.

Arbejdet skrider frem efter planen, så håndværkerne er allerede begyndt at sætte nye vægge her i september.

Når den nye akutafdeling står færdig, forventeligt i 2021, vil den være på i alt 3.100 kvadratmeter og indeholde alle moderne faciliteter til hurtig modtagelse, udredning og behandling af akutte patienter fra området.

Gående patienter til Lægevagten og Skadestuen vil efter ombygningen få deres egen indgang i Nye Nord med direkte forbindelse over til Akutafdelingen. Det betyder, at patienter ikke længere vil skulle ind ad ambulancerampen, som det er tilfældet i dag.

Der kommer nye installationer LILLE.jpg

 

Her var operationsgangen LILLE.jpg