Mandag den 1. april åbnede det nye hospitalsafsnit 'Operation og Opvågning', som samler alle arbejdsgange før, under og efter større operationer. Det betyder, at endnu flere patienter vil blive tilbudt et hurtigt og sammenhængende forløb.

'Operation og Opvågning' er blevet til i et tæt samarbejde mellem Bedøvelse, Operation og Intensiv samt hospitalets skærende specialer Kirurgi, Kvindesygdomme og Fødsler samt Ortopædkirurgi, og der vil i det nye afsnit blive gennemført operationsforløb fra alle tre specialer.

Arbejdsgangene i det nye afsnit bygger på de samme gode principper, som vi kender fra dagkirurgien, hvor patienterne møder ind direkte i afsnittet, bliver gjort klar til operation, bliver opereret og vågner igen det samme sted. Mange patienter vil også kunne gå direkte hjem igen fra afsnittet og dermed undgår en overflytning.

Med det nye set up vil patienterne opleve få kontakter, begrænset ventetid og færre eller ingen flytninger.

- Det højner både patientsikkerheden, kvaliteten og patientens oplevelse af et sammenhængende og effektivt forløb, når fagekspertisen samles på ét sted om patienten i stedet for, at patienten bliver flyttet rundt på forskellige afsnit, siger lægefaglig direktør Nils Falk Bjerregaard.

- Når patienterne møder ind og udskrives samme sted, så reducerer vi risikoen for at miste information og oplysninger undervejs. Endelig får vi som fagpersoner endnu bedre muligheder for at have en dialog med patienten, de pårørende og hinanden, så patienterne er helt trygge ved de accelererede forløb, siger oversygeplejerske Christine Dragsbæk Knudsen fra Bedøvelse, Operation og Opvågning.

Det nye afsnit indrettes, så patienter kan overnatte i afsnittet efter operationen, hvis der er brug for det.

Der vil naturligvis også fortsat være patienter, som vil blive indlagt på de kirurgiske sengeafsnit i forbindelse med de større operationer f.eks. i de tilfælde, hvor patienterne i forvejen har en eller flere sygdomme.

Fakta om Operation og Opvågning:

  • 'Operation og Opvågning' består bl.a. af 11 operationsstuer, heraf fem operationsstuer er helt nye operationsstuer etableret i Nye Nord. De øvrige seks stuer blev etableret til ibrugtagning i 2014.
  • 11 opvågningspladser og 13 sengepladser.
  • Afsnittet er åbent fra mandag kl. 7.00 til fredag kl. 22.00.
  • Opvågningsfunktionen varetages af Intensiv fra fredag kl. 22.00 til mandag kl. 7.00.
  • Lørdag kl. 9.00-17.00 dækker det faste team i Operation og Opvågning opvågningsfunktionen. På helligdage varetager Intensiv opvågningsfunktionen.