På Hospitalsenheden Horsens vil tilkørselsvejen fra Sundvej mod hospitalets hovedindgang A være spærret i perioderne 17. august til 20. august, begge dage inklusive- og igen fra 24. august til 27. august, begge dage inklusive.

Tilkørselsvejen lukkes midlertidigt i forbindelse med terrænarbejde forud for opførelsen af en ny hospitalsbygning ’Nye Nord’ ud mod Sundvej.

Der vil i de to perioder også løbende blive ændret kørselsretning på hospitalets veje fra højhuset og ud mod Sundvej. Gældende kørselsretning vil blive skiltet.

Det vil i begge perioder fortsat være muligt at komme til hospitalet via Strandpromenaden og Lindeallé. 

Se oversigtskort over hospitalet her.