En milepæl er nået i byggeriet af Nye Nord, som er det største af de ny- og ombygninger, som udføres på Hospitalsenheden Horsens.

Der er nu kommet betonelementer over kælderniveauet og dermed er bygningens nederste etage delvist lukket. De steder der ikke er dækket med betonelementer er henholdsvis installations-skakte, trappeopgange, elevatorskakte og ikke mindst auditoriet som både er i kælderniveauet og niveauet over.

Næste skridt er opsætning af vægelementer i niveau 1, som udføres om ca. to uger.

Det fire etager høje hospitalsbyggeri skal rumme nye ambulatorier, nye operationsstuer, ny intensivafdeling og to nye sengeetager udelukkende med ensengsstuer samt et auditorium. Nye Nord bliver 9.100 kvadratmeter stort og forventes at stå klar i begyndelsen af 2019.