NCC Construction skal sammen med Aarhus Arkitekterne og MidtConsult stå for den kommende udvidelse af Hospitalsenheden Horsens. Det blev resultatet af den overståede udbudsperiode.

Opførelsen af det nye hospitalsbyggeri ’Nye Nord’ i Horsens har været udbudt i totalentreprise, og kort før jul var hospitalsenhedens bygherrerådgivere klar med evalueringen af i alt fem tilbud.

Det økonomisk mest fordelagtige viste sig at være fra NCC Construction med Aarhus Arkitekterne og MidtConsult som rådgivere.

- Flere af tilbuddene omfattede rigtig gode forslag. Men det vindende konsortium fik den bedste evaluering af både økonomi, kvalitet og organisation, forklarer Lisbeth Holsteen Jessen, hospitalsdirektør, Hospitalsenheden Horsens.

- Et tilfredsstillende licitationsresultat er en god start på et stort og komplekst byggeri, og vi forventer os meget af samarbejdet. Både NCC Construction og totalentreprenørens rådgivere stiller med et særdeles stærkt hold af erfarne folk med forstand på hospitalsbyggeri. Tilbuddet indeholder en række fine kvaliteter, som vi tror på, vil give et tilsvarende godt resultat, siger Lisbeth Holsteen Jessen.

NCC Construction er tilsvarende meget glade for opgaven.

- Vi har stor ekspertise på dette område og har gennem de senere år gennemført flere komplicerede sygehusbyggerier med høj kvalitet. Vi ser frem til samarbejdet med de øvrige parter og vil lægge os i selen for at holde byggeplads og hospital adskilt, så gener for patienter og personale bliver mindst mulige,” siger direktør Nicolai Schultz, NCC Construction.

Entreprenørfirma og bygherre forventer at indgå entreprisekontrakt i løbet af meget kort tid. Herefter skal de nærmere detaljer lægges fast. NCC Construction står for detailprojekteringen og har som totalentreprenør mulighed for i samarbejde med hospitalsenhedens byggeorganisation at vælge de bedste og mest økonomiske løsninger.

Nyt hospitalsbyggeri på 9100 kvadratmeter:

  • Det nye hospitalsbyggeri bliver på i alt 9100 m2 fordelt på fire etager med plads til bl.a. nye ambulatorier, nye operationsstuer, ny intensivafdeling og to nye sengeetager udelukkende med en-sengs stuer.
  • Det opføres på hospitalsenhedens store parkeringsplads ud mod Sundvej i Horsens. Deraf navnet ’Nye Nord’.
  • Nybyggeriet blev godkendt i Regionsrådet i 2015 og er det største af en række byggeprojekter, som gennemføres på Hospitalsenheden Horsens for i alt 800 mio. kr.
  • Byggeriet er forudsætningen for at gennemføre nogle af de øvrige byggeprojekter, som er planlagt på Hospitalsenheden Horsens. F.eks. skal ’Nye Nord’ gøre det muligt at renovere hele højhuset og udvide Akutafdelingen på hospitalsenheden.
  • Den samlede anlægsbevilling til byggeriet er på ca. 300 mio. kr. fordelt på entreprisesum og en række øvrige udgiftsposter.
  • Opførelsen er berammet til at gå i gang i november 2016, og byggeriet opføres i Energiklasse 2020.

Flere oplysninger:
Lisbeth Holsteen Jessen
Hospitalsdirektør
Hospitalsenheden Horsens
Tlf. 2120 4844

Thomas Balle Kristensen
Administrationschef og chef for byggeri
Hospitalsenheden Horsens
Tlf. 3038 7193.