Aktuelle projekter


1.jpg

  Byggestart Taget i brug
Nye Nord  1. november 2016 1. januar 2019

Byggeprojektet er det største af de ny- og ombygninger, som skal udføres på Regionshospitalet Horsens for i alt 800 mio. kr. frem mod 2022. Det fire etager høje hospitalsbyggeri skal rumme nye ambulatorier, nye operationsstuer, ny intensivafdeling og to nye sengeetager udelukkende med ensengsstuer samt et auditorium. Nye Nord bliver 9.100 kvadratmeter stort og opføres på den store parkeringsplads ud mod Sundvej. Det forventes at stå klar i løbet af 2018 og er en forudsætning for at gennemføre den nødvendige udvidelse af Akutafdelingen og renoveringen af Højhuset (sengebygningen).