Generalplanen

Regionshospitalet Horsens har en vision om et "Sundhedsvæsen på højt, internationalt niveau, hvor der er partnerskab med patienten, kvalitet og sammenhæng i alt". 

Derfor har der løbende været arbejdet på at tilpasse og modernisere hospitalets fysiske rammer i et samlet program – en Generalplan - således, at de fysiske rammer understøtter hospitalets primære arbejde med patienten.

Formålet med Generalplanen er at skabe en overordnet ramme og et grundlag for beslutninger om konkrete udbygnings- og moderniseringsprojekter på hospitalet for at:

  • muliggøre varetagelse af akut og planlagt hospitalsbehandling på hovedfunktionsniveau efter nutidens standarder som et af fem akuthospitaler i Region Midtjylland
  • skabe et godt patient- og arbejdsmiljø gennem modernisering af utidssvarende bygningsmæssige rammer
  • skabe bygningsmæssig kapacitet til en væsentlig aktivitetsudvidelse på hospitalet i Horsens som følge af udvidelse af optageområdet, hel eller delvis lukning af mindre hospitalsenheder samt udsigt til kraftig befolkningstilvækst over en lang årrække

Du kan læse hele Generalplanen her.

Yderligere oplysninger:

Projektleder
Maria Overgaard Jensen
maria.jensen@rm.dk