Regionshospitalet Horsens har siden 2009 været innovationsplatform i Region Midtjylland.

På Regionshospitalet Horsens arbejdes der målrettet og strategisk med innovation med henblik på at forbedre kvaliteten i patientbehandlingen, at udvikle værktøjer som understøtter medarbejderne i deres arbejde og samarbejde og endeligt at udvikle værktøjer og processer, som gør det lettere for patienterne at øge egen-mestringen. 

Vi arbejder fokuseret på at udvide innovationskulturen og hverdagsinnovationer i klinikken. Innovationskulturen er en forudsætning for at fastholde og udvide innovationsaktiviteterne generelt set og den skal understøtte hverdagsinnovation som et vandmærke for hospitalet. De strategiske projekter vil omfatte på:

  • Samarbejde med virksomheder i offentlige private innovationsprojekter (OPI) med henblik på at skabe nye og værdifulde løsninger til hospitalssektoren og samtidig skabe vækst i erhvervslivet.
  • Undersøge og eksperimentere med mulighederne for at udnytte data til at øge kvaliteten i klinikken ved at præsentere og anvende kliniknære data i realtid, fx til at understøtte klinikernes beslutninger og prioriteringer.
  • Samarbejde med kommuner og praktiserende læger med henblik på at skabe innovationer som forbedrer det sammenhængende sundhedsvæsen.
  • Teknologiske innovationer, som understøtter medarbejderne i at arbejde mere effektivt og smart og patienterne i empowerment.

Regionshospitalet Horsens har indledt et tæt samarbejde med de øvrige hospitaler i regioner om både innovationsprojekter og –metoder, og det samme gælder hospitaler i både Region Nordjylland og Syddanmark.

Vi har flere samarbejder med universiteter og professionshøjskoler, og indgår i andre innovative netværk, både med henblik på forskning, innovation og uddannelsessamarbejde.