Hospitalsenheden Horsens: Telefon:
Hovednummer (omstilling) 7842 5000
Hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen 7842 5001
Lægefaglig direktør vakant  
Sygeplejefaglig direktør Hanne Sveistrup Demant 7842 5006
Administrationen
Administration - Afd. for Kvalitet og Sundheds-IT

7842 5050
Administration - Indkøbsenhed 7842 5108
Administration - Ledelsessekretariat 7842 5064
Administration - Kommunikationsenheden 7842 5066
Administration - HR-afdelingen 7842 5080
Administration - Økonomi- og Planlægningsafdeling 7842 5100
Administration - Regnskabsafdeling 7842 5108
Centraldepot
Centraldepot

7842 7426
Anæstesiologisk Afdeling
Anæstesiologisk Afdeling - sekr. - tlf.tid 08.00-15.30

7842 5370
Anæstesiologisk Afdeling - Intensiv og Opvågning 7842 5354
Anæstesiologisk Afdeling - Intensiv og Opvågning 7842 5357
Anæstesiologisk Afdeling - Operationsafsnit 7842 5327
Anæstesiologisk Afdeling - Dagkirurgisk Center 7842 5371
Billeddiagnostisk Afdeling
Billeddiagnostisk Afdeling - sekretær

7842 5838
Centrallaboratorium
Centrallaboratorium - Booking mellem 12.30-14.30

7842 6020
Centrallaboratorium - Blodbank 7842 6022
Dialysen
Dialysen

7842 6160
Akutafdelingen
Akutafdelingen

7842 5252
Hospitalsapotek
Hospitalsapotek

7842 6124
Hospitalsapotek - Sterilcentral 7842 5763
Kvindeafdelingen
Kvindeafdelingen

7842 9901
Kvindeafdelingen - sekretær 7842 6528
Kvindeafdelingen - Afd. for Kvindesygd., 6. etage 7842 6475
Kvindeafdelnigen - Ambulatorium for Kvindesygdom. 7842 6459
Kvindeafdelingen - Svangre- og ultralydsambulatorie 7842 6460
Kvindeafdelingen - Fødeafdelingen, 6. etage 7842 9903
Kvindeafdelingen - Barselsafsnittet, 2. etage 7842 6483
Kvindeafdelingen - Jordemoderkonsultation 7842 6512
Medicinsk Afdeling
Medicinsk Afdeling - sekretær

7842 6657
Medicinsk Afdeling - Amb. tlf.tid 08-09.30 7842 6723
Medicinsk Afdeling - Sengeafsnit P7 7842 6764
Medicinsk Afdeling - Kardiologisk afsnit M2 7842 6785
Kirurgisk Afdeling
Kirurgisk Afdeling

7842 6263
Kirurgisk Afdeling - sekretær 7842 6285
Kirurgisk Afdeling - afdelingsledelsen (1. torsdag/md) 7842 6203
Kirurgisk Afdeling - Ambulatorium 7842 6286
Kirurgisk Afdeling - Stomiklinik 7842 6258
Ortopædkirurgisk Afdeling
Ortopædkirurgisk Afdeling - aften

7842 7199
Ortopædkirurgisk Afdeling - sekretær 7842 7199
Ortopædkirurgisk Afdeling - Ambulatorium 7842 7218
Ortopædkirurgisk Afdeling - Sengeafdeling P5 Øst 7842 7221
Ortopædkirurgisk Afdeling - Sengeafdeling P5 Vest 7842 7225
Serviceafdelingen
Serviceafdeling

7842 7400
Serviceafdeling - Centralkøkken 7842 7432
Serviceafdeling - Hjælpemiddeldepot 7842 7435
Serviceafdeling - Kapel og sektion 7842 7421
Skadestue 7842 5216
Teknisk Afdeling 7842 7710
Terapiafdelingen 7842 7800
     
Livsstilscentret Brædstrup: Telefon:
Omstilling 7842 5000
Billeddiagnostisk afdeling 7842 9535
Billeddiagnostisk afdeling - sekretær 7842 9562
Centrallaboratorium 7842 9534
Depot 7842 9511
Fertilitetsklinik - tlf.tid 09.00-13.00 7842 6562
Livsstilscentret 7842 9702
Medicinsk afdeling - Afsnit for neurorehabilitering 7842 9558
Medicinsk afdeling - Ambulatorium 7842 9605
Serviceafdeling - Køkken 7842 9590
Serviceafdeling - Portørcentral 7842 9580 
Teknisk afdeling 7842 9620
Terapiafdelingen 7842 9575
   
Skanderborg Sundhedshus Telefon:
Billeddiagnostisk Afdeling 7842 9008
Gynækologisk Ambulatorium 7842 6459
Jordemoderkonsultation 7842 9010
Laboratorium 7842 9002
Hjertemedicinsk Ambulatorium 7842 6790
Endokrinologisk Ambulatorium 7842 6723
Ortopædkirurgisk Ambulatorium 7842 7216
Administrationskontoret 7842 9000
   
Regionspsykiatrien Horsens  
Gå til hjemmeside for Regionspsykiatrien Horsens.  

  

Kontakt

Regionshospitalet Horsens
Sundvej 30
8700 Horsens
Tlf: 7842 5000
Mail: post@horsens.rm.dk

Livsstilscenter Brædstrup
Sygehusvej 20
8740 Brædstrup
Tlf: 7842 9702
Mail: liv@horsens.rm.dk

Skanderborg Sundhedshus
Sygehusvej 7
8660 Skanderborg 
Tlf: 7842 9000
Mail: post@horsens.rm.dk