Det overordnede ansvar for ledelsen af Regionshospitalet Horsens, herunder patientbehandlingen, patientplejen samt hospitalets drift, er placeret hos en hospitalsledelse på tre personer.

Hospitalsledelsen refererer til Region Midtjyllands direktion som, med støtte af Sundhedsstaben, har den overordnede ledelsesopgave af sundhedsområdet i Region Midtjylland. Den øverste, politiske ledelse ligger hos Regionsrådet. Regionshospitalet Horsens er organiseret i en række afdelinger, der alle har en ansvarlig afdelingsledelse.

Lægefaglig direktør
Nils Falk Bjerregaard

Sekretær:
Lene Skjærris 
Direkte tlf. 7842 5064

Sygeplejefaglig  direktør 
Hanne Sveistrup Demant 

Sekretær:
Bente Reese
Direkte tlf. 7842 5062

Hospitalsdirektør
Lisbeth Holsteen Jessen

Sekretær: 
Gitte Bénée Murmand
Direkte tlf. 7842 5060

Revideret 19-08-2019 af Jacob Albæk Lund