Det overordnede ansvar for ledelsen af Regionshospitalet Horsens, herunder patientbehandlingen, patientplejen samt hospitalets drift, er placeret hos en hospitalsledelse på tre personer.

Hospitalsledelsen refererer til Region Midtjyllands direktion som, med støtte af Sundhedsstaben, har den overordnede ledelsesopgave af sundhedsområdet i Region Midtjylland. Den øverste, politiske ledelse ligger hos Regionsrådet. Regionshospitalet Horsens er organiseret i en række afdelinger, der alle har en ansvarlig afdelingsledelse.

Hospitalsdirektør
Lisbeth Holsteen Jessen
Direkte tlf. 7842 5001

Sekretær: 
Gitte Bénée Murmand
Direkte tlf. 7842 5060

Lægefaglig direktør
Nils Falk Bjerregaard

Sekretær:
Lene Skjærris 
Direkte tlf. 7842 5064

Sygeplejefaglig  direktør 
Hanne Sveistrup Demant 
Direkte tlf. 7842 5006

Sekretær:
Bente Reese
Direkte tlf. 7842 5062