Nøgletallene leveres af Økonomi- og Planafdelingen. 

Budget 2019 1.038 mio. kr
Fuldtidsansatte medarbejdere 1.576
Sengenormering 235
Gennemsnitlig liggetid 2,8 dage
Antal fødsler 2.264
Unikke patienter 70.038
Indlæggelser 26.000
Ambulante besøg 165.073
Skadestuebesøg  16.000
Operationer 21.666
Skopier 17.072
DRG-omsætning 1.220
Produktionsniveau (2015) 108
Optageområde, antal borgere 218.000

 

Yderligere oplysninger
Har du brug for uddybende oplysninger om ovenstående nøgletal, bedes du kontakte Økonomi- og Planafdelingen, tel. 784 25102.

Revideret 29-01-2019