Nøgletallene leveres af Økonomi- og Planafdelingen. 

Budget 2018 1.030 mio. kr
Fuldtidsansatte medarbejdere 1.500
Sengenormering 235
Gennemsnitlig liggetid 3,0 dage
Antal fødsler 2.150
Unikke patienter 69.000
Indlæggelser 26.000
Ambulante besøg 165.000
Skadestuebesøg  16.000
Operationer 22.000
Skopier 17.000
DRG-omsætning 1.220
Produktionsniveau (2015) 108
Optageområde, antal borgere 218.000

 

Yderligere oplysninger
Har du brug for uddybende oplysninger om ovenstående nøgletal, bedes du kontakte Økonomi- og Planafdelingen, tel. 784 25102.

Kontakt

Regionshospitalet Horsens
Sundvej 30
8700 Horsens
Tlf: 7842 5000
Mail: Send sikker mail

Livsstilscenter Brædstrup
Sygehusvej 20
8740 Brædstrup
Tlf: 7842 9702
Mail: Send sikker mail

Skanderborg Sundhedshus
Sygehusvej 7
8660 Skanderborg 
Tlf: 7842 9000
Mail: Send sikker mail