Nøgletallene leveres af Økonomi- og Planafdelingen. 

 

Budget 2016 974 mio. kr
Fuldtidsansatte medarbejdere 1.400
Sengenormering 235
Gennemsnitlig liggetid 3,0 dage
Antal fødsler 2.050
Unikke patienter 78.000
Indlæggelser 26.000
Ambulante besøg 157.000
Skadestuebesøg  16.000
Operationer 19.000
Skopier 17.000
DRG-omsætning 1.140
Produktionsniveau (2015) 108
Optageområde, antal borgere 218.000

 

Yderligere oplysninger
Har du brug for uddybende oplysninger om ovenstående nøgletal, bedes du kontakte Økonomi- og Planafdelingen, tel. 784 25102.

Kontakt

Regionshospitalet Horsens
Sundvej 30
8700 Horsens
Tlf: 7842 5000
Mail: post@horsens.rm.dk

Livsstilscenter Brædstrup
Sygehusvej 20
8740 Brædstrup
Tlf: 7842 9702
Mail: liv@horsens.rm.dk

Skanderborg Sundhedshus
Sygehusvej 7
8660 Skanderborg 
Tlf: 7842 9000
Mail: post@horsens.rm.dk