Specialeplanlægning er kort fortalt planlægning af sundhedsvæsenet og navnlig opgavefordelingen mellem landets sygehuse.

Sundhedsstyrelsen har i henhold til sundhedsloven beføjelser til at styre specialeplanlægningen, navnlig hvad angår de specialiserede funktioner, dvs. regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner (tidligere lands- og landsdelsfunktioner).

Specialeplanlægningen har følgende fire grundprincipper:

  1. Høj kvalitet uanset tid og sted 
  2. Et dynamisk sygehusvæsen 
  3. Et robust sundhedsvæsen 
  4. Åbenhed og dokumentation